Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Porszívók, Takarítógépek, Gőztisztítók, Centrifugák 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

 

 • A jótállás időtartama 2 (kettő) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát: - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, törés, rongálás, - elemi kár, természeti csapás okozta.

JÓTÁLLÁS KERETÉBE TARTOZÓ HIBA ESETÉN A FOGYASZTÓ

 • Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy, ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt. a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő- így különösen kellék- és termékszavatossági illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

                

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A jótállási kötelezettség azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtásra kötelez.

               Fogyasztó az alábbi javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

  Budapest

Termékinformáció:

 

  WellBrand Kft.

  www.thomas.hu

 

  Cím: 1211 Budapest,

  info@thomas.hu

 

  Iparvágány u. 2-16.

 

 

  Tel.: 06-1/219-5435

 

 

  Békéscsaba

 

  Debrecen

  Amper-Globe Kft.

  Juhász Elektronika

  Solidor Kft.

  Cím: 5600 Békéscsaba,

  Cím: 5600 Békéscsaba,

  Cím: 4029 Debrecen,

  Baross u. 7.

  Kölcsey u. 17.

  Cegléd u. 11.

  Tel.: 66/444-884

  Tel.: 66/324-419

  Tel.: 52/536-600

  Eger

  Győr

  Kaposvár

  Szerviz '96 Kft.

  EM Elektromechanikai Kft.

  Rotech Kft.

  Cím: 3300 Eger,

  Cím: 9023 Győr,

  Cím: 7400 Kaposvár,

  Remenyik Zsigmond u. 18.

  Török István u. 36/b.

  Bajcsy-Zsilinszky u. 16.

  Tel.: 36/313-333

  Tel.: 96/424-166

  Tel.: 82/412-030

  Miskolc

  Nyíregyháza

  Pécs

  Rezgőkör Kft.

  Nyír-Tb-Gar. Bt.

  Pentavill Bt.

  Cím: 3530 Miskolc,

  Cím: 4400 Nyíregyháza,

  Cím: 7624 Pécs,

  Corvin u. 11.

  Mártírok tere 9.

  Rókus u. 7/c.

  Tel.: 46/412-012

  Tel.: 42/310-902

  Tel.: 72/515-274

  Szeged

 

  Székesfehérvár

  Bálint Família Kft.

  Komat Bt.

  Elektro Reflex Bt.

  Cím: 6725 Szeged,

  Cím: 6721 Szeged,

  Cím: 8000 Székesfehérvár,

  Moszkvai krt. 19.

  Maros u. 40.

  Széchenyi u. 17.

  Tel.: 62/445-381

  Tel.: 62/471-771

  tel.: 22/504-600

  Szekszárd

  Szolnok

  Szombathely

  Mikro 2001 Kft.

  Szolker Szerviz 1993 Kft.

  Braun-Nex Kft.

  Cím: 7100 Szekszárd,

  Cím: 5000 Szolnok,

  Cím: 9700 Szombathely,

  Pollack Mihály u. 24.

  Mátyás király u. 4.

  Szűrőcsapó u. 23.

  Tel.: 74/412-214

  Tel.: 56/423-702

  Tel.: 94/327-210

  Tatabánya

  Veszprém

  Zalaegerszeg

  Praktikus Szerviz Kft.

  Műszerész 2003 Kft.

  Univerzál RTH. Szolg. Bt.

  Cím: 2800 Tatabánya,

  Cím: 8200 Veszprém,

  Cím: 8900 Zalaegerszeg,

  Kodály Zoltán tér 9.

  Csillag u. 1.

  Könyök u. 9.

  Tel.: 34/310-442

  Tel.: 88/568-630

  Tel.: 92/312-666

 

Keresés